Kort om våre andre tjenester

Mange forbinder nok Ridderne først og fremst med kurs, men de senere årene har mye av vår virksomhet også handlet om andre oppdrag.

Vi tilbyr flere ulike tjenester og har lang erfaring med å komme frem til gode løsninger på denne type oppdrag. Vi påtar oss oppdrag i forhold til enkelt brukere, personalgrupper eller på systemnivå i kommunen, hvor vi kan bistå med å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen.

«Det hadde vært fint om vi hadde hatt…!». Har du noen gang sagt dette til deg selv eller til dine kollegaer? Kanskje vi kan hjelpe deg!