Omsorgsrollen på utlån

– om å jobbe i barnebolig og avlastning

Rom for mestring og utvikling og Ridderne ønsker å bidra til at ansatte som jobber i barneboliger eller avlastning kan komme sammen og dele erfaringer, få faglig påfyll og utvikle fagområdet. Vi jobber med kompetanseheving og ser at dette er en gruppe ansatte som ikke har så mange møteplasser.
SandvikaTromsø

Omsorg og grensesetting

for andres barn

Dag 1 – Samarbeid på tvers eller tverke
 • Innledning ved konferanseverter
 • Presentasjonsrunde
 • Samarbeid med pårørende:
  • «Jeg er ikke vanskelig, jeg er bare i en vanskelig situasjon.»
  • Hvordan legger vi til rette for et tilbud som ivaretar pårørendes ønsker og behov i et kommunalt «hjem»?
  • Hvilke faglige og etiske utfordringer møter vi og hvordan kan de løses.
 • Samarbeid på tvers eller tverke?
  • Hva gjør vi når det oppstår uenighet eller store forventnings forskjeller?
 • Gruppearbeid
 • Lunsj
 • Taushetsplikt i praksis
  • Hvem må vite hva og hvorfor?
  • Hva gjør vi som ansatte når foreldrene spør om forhold som angår andre barn som deres eget barn bor tett sammen med?
 • Gruppearbeid
 • Plenum
Dag 2 – Omsorg og grensesetting
 • Innledning ved konferanseverter
 • Presentasjonsrunde (ved behov)
 • Hva sier jussen?
  • Utgangspunkt i lover, rundskriv og veiledere
  • Etisk, faglig og juridisk refleksjon
 • Lunsj
 • Oppdragerrollen på utlån
  • Hvilke utfordringer møter dere i hverdagen?
 • Omsorg, grensesetting eller tvang?
  • Når er det oppdragelse og når er det tvang
 • Gruppearbeid
 • Plenum

Dialogkonferanse / workshop 2019

Det blir en møteplass hvor det er tilrettelagt for å ta opp aktuelle problemstillinger fra hverdagen og deltakerne kan dele erfaringer og løsninger med hverandre.

På begge dagene blir det lagt opp til gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Vi lager rammene og deltakerne er med å lage innholdet. Denne gangen vil fokuset være på temaene pårørende samarbeid og omsorg/grensesetting i hverdagen.

SandvikaTromsø

Praktisk informasjon

Dato og sted
Tromsø, 27. og 28. februar 2019
Sandvika/Oslo, 14. februar og 7. mars 2019

Målgruppe
Ansatte i barnebolig og avlastning, både kommunal og privat

Antall deltagere
Maks 30 personer

Pris
Kr. 2.400,- for 2 dager,
inkluderer kursmateriell, kaffe/te og lunsj.

Også mulighet for å melde seg på bare en av dagene.
Kr. 1.500.- pr. person for 1 dag.

SandvikaTromsø