Hopp til innhold

E 2

Vergemålsloven

Info om kurset

Stortinget vedtok enstemmig våren 2010 ny vergemålslov (LOV 2010-03-26 nr 09: Lov om vergemål (vergemålsloven).

Den nye loven har som hovedsiktemål å bedre rettssikkerheten og rettslikheten for de mennesker som trenger vergemål. Før loven kan tre i kraft er det behov for omfattende endringer i organiseringen av vergemålsområdet – Vergemålsreformen.

Loven trådte i kraft fra 1. juli 2013.

Program

  • Kort historisk innledning om loven
  • Hva betyr loven i praksis
  • Eksempler fra hverdagen
  • Hva gjør vi?
Pris:
Kr. 10.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 50,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
3 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.