Hopp til innhold

H 1

Velferdsteknologi

Info om kurset

Muligheter og begrensinger i lovverket, hva må vi tenke på i forhold til faglig og etisk forsvarlighet og ikke minst personvern.
Hva er de politiske målene og hvordan skal de innfris.

Hva finnes av ulike hjelpemidler, hva er deres styrke og svakheter.
Hvor kan jeg teste ut utstyret og hvordan søke om hjelpemidler.

Hvem kan ha glede av denne teknologien?

Program

  • Lovverk, etikk, politikk, begreper og hvem gjør hva
  • Prøve selv, bli trygg (3 stasjoner, VR-stasjon, X-box Kinnect og nettbrettspill)
  • Praktisk bruk

 

Pris:
Kr. 20.000.- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 60.- pr. deltaker (oppdatert 1. januar 2022).
Varighet:
6 timer (1 dag)
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som jobber med utviklingshemmede mennesker eller andre som kan ha glede av velferdsteknologi.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.