Hopp til innhold

G 1

Tilretteleggerrollen

Info om kurset

Fra vi vet best til en holdning som innebærer selvbestemmelse – bort fra liv på institusjon og omsorgsideologi

Selvbestemmelse, medbestemmelse og empowerment er begreper som de siste årene har fått større og større betydning i arbeidet med mennesker med utviklingshemning. Det stilles med andre ord nye krav til oss som tjenesteytere og vi må i mange tilfeller revurdere vår praksis og bearbeide våre holdninger.

Hvordan kan vi som tjenesteytere tilrettelegge for økt brukermedvirkning og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemning?  Hvem bestemmer ferien, hvem styrer økonomien, hvem bestemmer fritiden, hvem bestemmer hvor du skal jobbe osv.

Gjennom å legge for holdene til rette for etablering av brukerråd i boliger og på arbeidsplasser, bidra til at informasjon gjøres lett-lest og mer tilgjengelig for de som skal bruke informasjonen.

Forelesningen tar utgangspunkt i praktiske eksempler fra 25 års erfaring med tilrettelegging for brukerråd og utøvelse av rollen som tilrettelegger og tolk.

Program

  • Begrepsavklaringer
  • Den nye vergerollen og samarbeid med pårørende
  • Eksempler på brukerstyring fra Danmark og Sverige
  • Brukerråd i bolig, arbeid og fritid
  • Daglig arbeid med selvbestemmelse
  • Hvordan tilrettelegge brukermedvirkning for de “svakeste av de svake”
  • Empowerment-bevegelsen og BPA-ordningen
  • FN-konvensjonen
Pris:
Kr. 10.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 50,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
3 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som jobber med tilrettelegging for mennesker med utviklingshemning. Det kan være som hovedkontakt, leder for idrettslag, støttekontakt, hjelper i ulike roller, hjelp på møter, lege/NAV, ferieturer osv.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.