Hopp til innhold

C 3

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – modul 3

Info om kurset

Gruppearbeid og etisk refleksjon

Å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, er et inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett. Det er en faglig og etisk utfordring for helsepersonell å tilrettelegge helsehjelpen slik at respekten for pasientens integritet og verdighet ivaretas.

Dette gruppearbeidet er en oppfølging av kursene om kap. 4A og tillitsskapende tiltak.

Gruppearbeidet består av ulike etiske problemstillinger
som først diskuteres i mindre grupper på 5 – 8 personer,
med en felles oppsummering og diskusjon i plenum. Problemstillingene er fortrinnsvis hentet fra deltakernes
egen arbeidssituasjon for å gi en umiddelbar læringseffekt.

Pris:
5.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 30,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2017)
Varighet:
2 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp.
Det kan være personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemming.

Program:
  • Etisk refleksjonsmodell
  • Diskusjon i grupper
  • Oppsummering i plenum
NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.