Hopp til innhold

F 1

Kommunikasjon

Info om kurset

Kommunikasjon – tilrettelegging av et godt kommunikasjonsmiljø for utviklingshemmede

Mange mennesker med utviklingshemning har problemer med både å forstå andres kommunikasjon og det å selv gjøre seg forstått. Det å ikke få gitt uttrykke for ønsker og behov er en kjent årsak til utfordrende atferd og i mange tilfeller redusert livskvalitet.

Gir vi som tjenesteytere beskjeder og forklarer hva som skal skje på den beste måten for brukeren? Ved bruk av eksempler fra hverdagen ser vi på utfordringer og praktiske løsninger i kommunikasjonen mellom mennesker.

Program

  • Språkets betydning og forutsetninger for kommunikasjon
  • Tidsforståelse og oppmerksomhet
  • Kommunikasjon og utfordrende atferd
  • Alternative kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler
  • Hva kjennetegner et godt kommunikasjons-miljø?
  • Behov for struktur
  • Tilrettelegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet
Pris:
Kr. 17.250.- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 70.- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
6 timer en dag)
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø for mennesker med utviklingshemning.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.