Hopp til innhold

E 3

FN-konvensjonen (CRPD)

Info om kurset

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Alle mennesker har krav på respekt – mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme rettigheter som alle andre.

Denne konvensjonen er basert på en erkjennelse av at mennesker med nedsatt funksjonsevne på mange områder hadde, og fortsatt har, et svakere menneskerettslig vern enn andre, og i praksis er avskåret fra elementære rettigheter og friheter de fleste tar for gitt.

Konvensjonens overordnede mål er å hindre diskriminering basert på nedsatt funksjonsevne.

Menneskerettighetene skal sikre den enkeltes krav på respekt i forholdet til det offentlige, og sikre funksjonshemmedes muligheter til å delta i eget nærmiljø og lovverkene skal sikre rettigheter på nasjonalt plan.

Program

Alle som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming

Pris:
Kr. 10.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 50,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
3 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.