Hopp til innhold

F 2

Etisk refleksjon

Info om kurset

Etisk refleksjon – de vanskelige valgene i arbeid med andre mennesker

Skal Petter få lov til å ha overnatting av Lise? Hva gjør vi når Kari mener noe og hennes pårørende noe annet, hun er jo voksen!

Det å yte tjenester til andre mennesker byr på mange utfordringer. Ikke minst når tjenestene skal ytes i personens eget hjem.

Økt fokus på rettssikkerhet og individuelt tilrettelagte tjenester gjør etikken til et svært nødvendig fundament i det daglige arbeidet.

Etisk refleksjon skal hjelpe oss til å forstå, vurdere og begrunne våre verdivalg og handlinger.  Selv om etisk refleksjon ikke gir oss fasitsvar, vil den bidra til at vi tar mer helhetlige hensyn og forhåpentligvis treffer klokere valg.

Vi tar gjerne utgangspunkt i arbeidsplassens vedtatte etiske prinsipper og har summeoppgaver om verdier og menneskesyn gjennom hele kursdagen.

Antall deltakere er begrenset til 30. Dette medvirker til en god dialog under kurset. Alle deltakere får kursmateriell i form av kopi av lysbildene, samt kursbevis.

Program

  • Alle snakker om etikk – men hva er det?
  • Etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter (SHdir)
  • Omsorg og makt
  • Maktforholdet mellom den som yter og den som ”nyter” tjenester
  • Kultur på arbeidsplassen – en felles grunnforståelse
  • Arbeid i andres hjem – anerkjennes hjemmet som privat arena?
  • Selvbestemmelse og brukermedvirkning
  • Gjelder denne også retten til ukloke valg?
  • Etisk refleksjon og modeller for dette
Pris:
Kr. 17.250.- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 70.- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
6 timer (1 dag)
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.  Ansatte som yter tjenester til rusmisbrukere, beboere på sykehjem, personer med psykisk helse o.l. har også hatt utbytte av kurset.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.