Hopp til innhold

E 1

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Info om kurset

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) ble innført i Norge 1. januar 2009, for å gi personer med nedsatt funksjonsevne vern mot diskriminering. Loven gjelder på alle samfunnsområder. Overskriften og påfølgende tekst er hentet fra BLDs Informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013.

Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme valgmuligheter som andre.  Det var hovedinnholdet i den såkalte ”HVPU-reformen” eller ”ansvarsreformen” som ble vedtatt for 20 år siden.  Dette gjelder fortsatt.

Mennesker med utviklingshemming skal ikke diskrimineres.  Den politiske utfordringen er å legge til rette for at mennesker med utviklingshemming skal kunne bruke denne rettigheten. Lykkes vi, vil også mennesker med utviklingshemming kunne leve sine egne liv etter egne valg på flere arenaer og med mangfoldige impulser. Dette er ”normalisering”. Vi får vi økt likhet mellom ulike mennesker og et rikere samfunn.  Samfunnet skal tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming.  Produkter, omgivelser, programmer og tjenester skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Vi skal ha et samfunn for alle. Samtidig må vi erkjenne at vi også framover vil ha behov for å gjøre en ekstra innsats for personer med nedsatt funksjonsevne slik at alle skal kunne bruke sin rett til å leve aktivt i samfunnet på linje med andre. Politikken består derfor også av ulike former for praktisk hjelp.

Det kan være praktisk bistand til dagliglivets gjøremål, veiledning og hjelp til å leve et selvstendig liv, hjelp til å skaffe bolig, tekniske hjelpemidler og individuell tilrettelegging på viktige steder som arbeidsplass, undervisningsinstitusjon, barnehager og i forbindelse med ytelse av nødvendige sosial- og helsetjenester. Det enkelte menneske har en lovfestet rett til dette dersom hun eller han trenger det. Myndigheter og arbeidsgivere har plikt til å sørge for at de får det.

 

Program

  • Kort historisk innledning om loven
  • Hva betyr loven i praksis
  • Eksempler fra hverdagen
  • Hva gjør vi?
Pris:
Kr. 6.500,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 50,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
2 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.