Hopp til innhold

D 1

“Det kom som lyn fra klar himmel”

Info om kurset

Overnevnte utsagn er en mye brukt som ”forklaring” på forekomst av utfordrende atferd.

”Plutselig sparket han meg!” eller ”Det var ingen foranledning…!”.

Det kan nok ofte oppleves på denne måten. All atferd har imidlertid en årsak. I en del tilfeller er det også slik at årsakene er så åpenbare at de er vanskelige å oppdage.

Kurset er rettet mot den praktiske hverdagen, og vektlegger i stor grad fokus på forebyggende tiltak.

Alle deltakere får kursmateriell i form av kopi av lysbilder,eksempler på skjemaer til bruk ved kartlegging av utfordrende atferd og kursbevis.

Kurset er godt utprøvd og tilbakemeldingene er meget positive.

Program

  • Vanlige forståelsesformer for utfordrende atferd
  • Årsaker til utfordrende atferd
  • Konsekvenser av utfordrende atferd
  • Arbeidsmiljøet for personalet
  • Kartlegging og funksjonell analyse
  • Kap. 9 – makt og tvang
  • Forebygging og tilrettelegging
  • Situasjonshåndtering – hva gjør vi når utfordrende atferd forekommer?
Pris:
Kr. 17.250,- + reiseutgifter* + Kr. 50,- pr. deltaker for kursmateriell (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
6 timer (1 dag)
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Alle som yter tjenester til utviklingshemmede med utfordrende atferd.
Kurset er relevant både for personer med og uten helse- og sosialfaglig utdannelse.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.