Hopp til innhold

Tvang og makt i offentlige tjenester Refleksjonskonferanse – vi går på nett !

Info om kurset

Refleksjons konferanse- min selvbestemmelse i møte med lover, regler og normer

Hvordan kan dere ivareta vår fysiske og psykiske integritet og rett til selvbestemmelse?
«Omsorg eller tvang? Hvor går grensen for opplæring, oppdragelse og grensesetting hjemme og på skolen?»

Målgruppen:
Faglig ansvarlige, miljøterapeuter, pårørende, verge og andre interesserte.

Påmeldingsfrist:
Den planlagte konferansen 21. og 22. oktober i Tromsø avlyses på grunn av koronapandemien.
Vi vil lage en nettutgave og gi allerede påmeldte informasjon når dette er klart.
Da vil også alle andre få en NY mulighet til å melde seg på.

(Vi ønsker påmeldinger inn senest fredag 25. september for å kunne bekrefte overfor allerede påmeldte deltagere at konferansene gjennomføres som planlagt.
Dette har betydning for de som skal bestille flybillett eller annen reise.
Hvis konferansene får over 30 deltakere,
så er påmelding åpent frem til vi har 50 deltakere eller mandag 19. oktober.)

Programmet for kurset

Når praksisen ikke stemmer med jussen.
Lovverket møter praksis/daglige virksomhet.


Dag 1. Tvang og makt i offentlige tjenester

09.00-09.15    Innledning
Presentasjon av arrangør og gjennomgang av program

09.15-10.00    Lovverket
Menneskerettigheter, barneloven og straffeloven.  Hva står der?
Gjennomgang av de viktigste §§ for regulering av retten til å gripe inn eller ikke gripe inn mitt liv.

Nødrett, nødverge, omsorgsplikt og oppdragelse? v/Silje

Hva er felles hva er spesielt for de ulike arenaene? v/Silje og Lars Ole

10.00-10.15    Pause

10.15-11.15    Arbeidsmiljøloven og opplæringsloven
Hva betyr det som sies i disse lovverkene for vår praksis?
Refleksjoner i grupper.

11.15-12.00    Lunsj
Salat m/kylling, pasta og egg

12.00-13.00    Kommunale helselover
Kommunale helse og omsorgstjenesteloven kap 9
og Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A
en kort gjennomgang v/Lars Ole

13.00-13.15    Pause

13.15-14.00    Gruppearbeid
Hva skal til for at dere kan begrense oss elever/brukere?
Skole, arbeid, hjem og avlastning.
Inngrepskriterier? Gruppearbeid/refleksjoner i gruppe.

14.00-14.15    Pause

14.15-15.00    Oppsummering og plenumsdiskusjoner

 

Dag 2. Forebygging i praksis

Hvordan tilrettelegge i praksis med hensyn til juss?
Min dag i tråd med lovverk og menneskerettigheter.

09.00-09.30 Hvordan kan dere hjelpe oss å ta gode valg i hverdagen?
Innledning ved Silje og Lars Ole.

09.30-11.30  Gruppediskusjoner med innledning
Tre bolker med ulike tema for gruppediskusjoner på tvers av arenaer
(grupper sammensatt av folk fra ulike arenaer).

1)   Selvbestemmelse og medbestemmelse
Hva skal til for at dere respekterer at jeg har full rett til selvbestemmelse?
Hva betyr medbestemmelse?
Hvordan påvirker min beslutningskompetanse
og eller samtykkekompetanse dine handlinger i samspill med meg?

2)  Inviterende og Insisterende praksis i grenseland?  Er det tvang?
Faglig og etisk forsvarlighet hvem skal vurdere det og hvordan?

3)  Hvordan kan du sikre at vi forstår hverandre? (kommunikasjon)
Hvordan kan du sikre forutsigbarhet for meg i min hverdag?

11.30-12.15    Lunsj
Kald omelett med skinke
Serveres med salat, brød og smør

12.15-13.00    Gruppearbeid
Gruppearbeid fortsetter

13.00-13.10    Pause

13.10-14.30    Avslutning
Avslutning i plenum der gruppene presenterer det de har kommet fram til.

Velkommen, hilsen Silje Gislefoss Netland og Lars Ole Bolneset

NB Med forbehold om endringer i programmet!

Her kan du laste ned programmet og de casene vi skal bruke (1 dokument).

Tema:
Refleksjon og bevissthet om tema selvbestemmelse og brukermedvirkning i skole, arbeid/aktivitetssenter, avlastning, og hjem inkludert BPA for mennesker med utviklingshemming. - Fokus på forebygging og andre løsninger.
Dato og tid:

Kurset starter ,
kl. og varer frem til .

Registrering starter kl. og varer frem til kl. .

Adresse:
(Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø)
Pris:
NY pris ikke avklart
(Kr. 2.100.- inkludert kursmateriell
og servering begge dager)
Kursholder:
Silje Gislefoss Netland og Lars Ole Bolneset
Lunsjdetaljer:

(Maten bestilles selvfølgelig fra den lokale ASVO-bedriften Tromsø ASVO.
Husk å gi oss beskjed om allergier eller andre viktige forhold knyttet til serveringen når du melder deg på konferansen).