Hopp til innhold

A 1

Åpne kurs

Se alle kurs

Info om åpne kurs

De siste årene har gjennomføringen av åpne kurs gått ned til fordel for kurs i den enkelte kommune. Grunnen til dette er en strengere kommuneøkonomi, men også det forholdet at kurs med mange deltakere fra samme sted gir en bedre læringseffekt for hele organsisasjonen.

Vi setter gjerne opp våre faste kurs som åpne kurs, men er da avhengig av at vi vet at det er mange nok som ønsker å gå på kurset. Vi kan også sette opp åpne kurs med helt nye temaer, på bakgrunn av innspill fra aktuelle bestillere eller kursdeltakere.

DU kan påvirke hvilke åpne kurs som skal settes opp Ved å sende oss en e-post der du melder din interesse for et av våre kurs.

Finn kurskoden for det kurset du kan tenke deg å gå på eller gi en kort beskrivelse av det kurset du ønsker at vi skal tilby. Dersom mange nok melder sin interesse for et kurs vil det bli arrangert som åpent kurs.

Dato for kurset vil bli annonsert i vårt nyhetsbrev og på hjemmesiden og de som allerede har meldt sin interesse, vil få en epost med informasjon om at kurset er satt opp med kursdato.

Tvang og makt i offentlige tjenester Refleksjonskonferanse – vi går på nett !

Refleksjon og bevissthet om tema selvbestemmelse og brukermedvirkning i skole, arbeid/aktivitetssenter, avlastning, og hjem inkludert BPA for mennesker med utviklingshemming. - Fokus på forebygging og andre løsninger.

Internett

Les mer
28. mai 2020 – Saksbehandlingskurs kap. 9

torsdag 28. mai 2020

Kurs i å skrive kap. 9 vedtak

Sandvika sentrum

Les mer