Hopp til innhold
Siste nytt i fra Ridderne

På lik linje

By 17/03/2017 No Comments

Rettighetsutvalget overleverte 4. oktober NOU 2016:17 “På lik linje” til barne. og likestillingsminister Solveig Horne.

Her kan du se video fra pressekonferansen, hvor utvalgets leder Osmund Kvalheim oppsummerer arbeidet med utredningen.
Videoen gir en god innføring i hva “På lik linje” handler om og varer i ca. 50 minutter.

“På lik linje” inneholder 8 løft for at utviklingshemmede skal få de samme rettighetene som alle oss andre.
Samordningsrådet – SOR har laget en kortfattet og oversiktlig oppsummering av løftene.
SOR gjennomførte også nylig en konferanse med over 700 deltagere, hvor innholdet i utredningen var hovedtemaet.
På SORs sider kan du finne kopi av innleggene på konferansen.

Utredningen skal nå ut på høring og det blir spennende å se om den kan bidra til å utjevne forskjeller,
slik at utviklingshemmede kommer på lik linje med oss andre.

Leave a Reply