• bilde1

  Ridderne mener

  - alle mennesker er unike og har det samme iboende menneskeverdet

  - utviklingshemmede er enkeltpersoner med ressurser, muligheter og rett til å bestemme i sitt eget liv

  • bilde1
  • brdo
 • brdo

  Ridderne
  ønsker

  å bidra til gode levekår for mennesker med utviklingshemning,
  samt at ansatte får økt sin kompetanse.

  • bilde1
  • brdo

Riddernes satsingsområder

 • Ridderne tilbyr kurs for store og små grupper med personale. Vi kan også lage kurs etter ønsker.

  Les mer

 • Ridderne tilbyr mange typer tjenester og utvikler hele tiden nye.

  Les mer

 • Her har vi samlet mye godt fagstoff og gode løsninger som andre har laget.

  Les mer

 • Meld deg på vårt nyhetsbrev Budbringeren. Budbringeren kommer ca. en gang i måneden.

  Les mer

 • På denne siden vil du finne pågående og planlagte prosjekter som Ridderne enten er involvert i som en partner eller prosjekter vi selv har startet eller prosjekter vi har ønsker eller planer om å starte.

  Les mer

Siste nytt

Riktige venner

14-09-2016

Riktige venner

Utviklingshemmede som besøksvenn for eldre på sykehjem har blitt en suksess i Danmark.  I denne filmen følger vi Finn og Fredrik som er til stor glede for hverandre.For å bli godkjent som besøksvenn skal utviklingshemmede oppfylle de samme kravene som for ikke-utviklingshemmede.  Ordningen med besøksvenn fyller et tomrom, fordi det er...

Les mer

Bufdir inviterer til fagmøte 19. septemb…

26-08-2016

Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres...

Les mer

Skattejakt i hele verden

26-07-2016

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve.Denne veilederen gjør det lettere å komme i gang med det som kan kalles verdens største skattejakt.Geocaching handler nemlig om å komme seg opp av sofaen og ut i verden for å...

Les mer

Oppdatert rundskriv

08-07-2016

Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven.  Nå har det kommet et revidert og oppdatert rundskriv. I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2. I tillegg er det foretatt noen oppdateringer og presiseringer. Rundskrivet...

Les mer

Fungerer det?

01-07-2016

Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering.  Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming. Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede. Det er rapportert forbedring i utførelse av- og...

Les mer

Eldre utviklingshemmede sjeldnere på syk…

24-06-2016

Eldre utviklingshemmede sjeldnere på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning.–Vi undret oss hvorfor vi fant så få sykehusinnleggelser blant eldre personer med utviklingshemning, sier fagkonsulent Stine Skorpen i UA. Det...

Les mer

Utviklingshemmede i fengsel

17-06-2016

Utviklingshemmede i fengsel

NRK har de siste dagene hatt flere artikler og reportasjer om utviklingshemmede i norske fengsel og hvilke soningsforhold de lever under.Ola Flyum fra NRK har hatt ansvaret for dette arbeidet og den siste artikkelen handler om eks-torpedo Tony du finner lenker til flere artikler i saken eller samlet her.NAKU har også et...

Les mer

Guide til velferdsteknologi

08-06-2016

Guide til velferdsteknologi

Socialt Udviklingscenter SUS i Danmark har siden 2006 jobbet med velferdsteknologi og har nå laget en IT-bank hvor du kan finne ny teknologi, anmelde teknologi eller legge til teknologi. I IT-banken kan du bruke ulike filter for å begrense søket ditt og dermed få raskere resultater.  Det er også mulig å...

Les mer

Alt om oss, med oss

25-05-2016

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv.De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates.  Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter...

Les mer

Vernepleierportalen og tilretteleggere

13-05-2016

Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune).Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å...

Les mer

Vi er mennesker akkurat som dere

03-05-2016

Vi er mennesker akkurat som dere

Malou Christensen er en 23 år gammel dansk jente som skriver akkurat dette på bloggen sin.Hun har blitt mobbet og blir det fortsatt, noe hun forteller åpent om.Hun utforderer mobberne og spør de om hvorfor de mobber henne. La dette være et godt eksempel på hvordan vi kan få "trollet"...

Les mer

Omsorg for døende barn

18-04-2016

Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse barna og deres nærmeste best mulig oppfølging har Helsedirektoratet nå utarbeidet en egen retningslinje. Retningslinjene tar for seg mange ulike områder som etikk og jus, erkjennelse, symptomlindring og søsken for å...

Les mer

Tvang og makt

05-04-2016

Tvang og makt

Etter at det nye veilederen for Kap. 9 kom ut først rett før sommeren og så med en endelig utgave i oktober, har det vært flere saker knyttet til lovverket.  NFU har ved flere anledninger stilt spørsmålstegn ved hvor bra lovverket er og om det virker etter sin hensikten.  Stortingsrepresentant...

Les mer

Arbeid med mening

25-03-2016

Arbeid med mening

I Furesø kommune i Danmark har 7 personer med utviklingshemming meningsfylt og variert arbeid i et sykkelverksted.  Her er det oppgaver for alle, de som er utadvendte og de som fortrekker en mer skjermet arbeidssituasjon.  Det hele startet med noen begrensede arbeidsoppgaver, men har etter hvert blitt til noe mye mer.  Arbeidstakerne...

Les mer

Ny hjemmeside og ny Ordbank-app

18-03-2016

Ny hjemmeside og ny Ordbank-app

Den teknologiske utviklingen går fort og Ridderne må som andre følge med på hva som skjer. Vi har derfor oppgradert våre hjemmesider og laget en app for Ordbanken.no. Appen for Android ligger klar i og appen for Apple er klar i løpet av et par dager. Litt flere godkjenninger som...

Les mer

Ny veileder for BPA

02-03-2016

Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av "Samfunn for alle" som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen.  Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet.  Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke...

Les mer

Ukens refleksjonsoppgave

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4…

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

       Hva gjør du når pasienten trekker tilbake sitt samtykke ?  

Les mer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4…

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

     Hva vil det si å ha medbestemmelsesrett i spørsmål om helsehjelp?  

Les mer

Ukens hjemmeside

Handicapkonventionen.dk

Handicapkonventionen.dk

  På denne siden finner du mye spennende i...

Les mer

Forebygge overgrep

Forebygge overgrep

Forebygge seksuelle overgrep mot mennesker med h...

Les mer

God adgang

God adgang

  Denne siden forteller dansker   ...

Les mer

Nyhetsbrev-Budbringeren

Meld deg på. Skriv inn ditt navn og e-post
Budbringeren kommer ut en gang i måneden