• bilde1

  Ridderne mener

  - alle mennesker er unike og har det samme iboende menneskeverdet

  - utviklingshemmede er enkeltpersoner med ressurser, muligheter og rett til å bestemme i sitt eget liv

  • bilde1
  • brdo
 • brdo

  Ridderne
  ønsker

  å bidra til gode levekår for mennesker med utviklingshemning,
  samt at ansatte får økt sin kompetanse.

  • bilde1
  • brdo

Riddernes satsingsområder

 • Ridderne tilbyr kurs for store og små grupper med personale. Vi kan også lage kurs etter ønsker.

  Les mer

 • Ridderne tilbyr mange typer tjenester og utvikler hele tiden nye.

  Les mer

 • Her har vi samlet mye godt fagstoff og gode løsninger som andre har laget.

  Les mer

 • Meld deg på vårt nyhetsbrev Budbringeren. Budbringeren kommer ca. en gang i måneden.

  Les mer

 • På denne siden vil du finne pågående og planlagte prosjekter som Ridderne enten er involvert i som en partner eller prosjekter vi selv har startet eller prosjekter vi har ønsker eller planer om å starte.

  Les mer

Siste nytt

Prosjekt Mombasa 2017

05-12-2016

Prosjekt Mombasa 2017

Enebakk lokallag av NFU gjør noe som mange av oss bare tenker på.  De har et mål om å samle inn brukte hjelpemidler, som på nytt kan gi barn og unge nye muligheter og forhåpentligvis bety en forskjell i en hverdag lang fra den vi er vant med. Dette er et...

Les mer

På lik linje

17-11-2016

På lik linje

Rettighetsutvalget overleverte 4. oktober NOU 2016:17 "På lik linje" til barne. og likestillingsminister Solveig Horne.    Her kan du se video fra pressekonferansen, hvor utvalgets leder Osmund Kvalheim oppsummerer arbeidet med utredningen.  Videoen gir en god innføring i hva "På lik linje" handler om og varer i ca. 50 minutter. "På lik...

Les mer

Terningkast til miljøarbeidere

30-10-2016

Terningkast til miljøarbeidere

Tomas fra Eidsberg kommune var invitert med som ekspert på et kurs vi holdt for miljøarbeidere i kommunen. Kursdagen handlet om kommunikasjon, makt og brukermedvirkning.  En av gruppeoppgavene handlet om å vurdere innsatsen til miljøarbeider Frank i filmen om Elling.Etter at gruppen hadde diskutert hva som var bra og hva...

Les mer

Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

20-10-2016

Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.noPortalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet.  Portalen har som...

Les mer

Kommunikasjon for alle

12-10-2016

Kommunikasjon for alle

Udanningsdirektoratet har nylig laget en meget oversiktlig og gjennomarbeidet nettveileder for dere som jobber med personer som har behov for en eller annen form for tilrettelagt kommunikasjon også kalt ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon).Mange mennesker med utviklingshemming kan ha stor glede av dette, ikke minst for å understøtte allerede eksisterende tale.Veilederen henvender seg til skolen, men er...

Les mer

Riktige venner

14-09-2016

Riktige venner

Utviklingshemmede som besøksvenn for eldre på sykehjem har blitt en suksess i Danmark.  I denne filmen følger vi Finn og Fredrik som er til stor glede for hverandre.For å bli godkjent som besøksvenn skal utviklingshemmede oppfylle de samme kravene som for ikke-utviklingshemmede.  Ordningen med besøksvenn fyller et tomrom, fordi det er...

Les mer

Bufdir inviterer til fagmøte 19. septemb…

26-08-2016

Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres...

Les mer

Skattejakt i hele verden

26-07-2016

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve.Denne veilederen gjør det lettere å komme i gang med det som kan kalles verdens største skattejakt.Geocaching handler nemlig om å komme seg opp av sofaen og ut i verden for å...

Les mer

Oppdatert rundskriv

08-07-2016

Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven.  Nå har det kommet et revidert og oppdatert rundskriv. I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2. I tillegg er det foretatt noen oppdateringer og presiseringer. Rundskrivet...

Les mer

Fungerer det?

01-07-2016

Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering.  Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming. Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede. Det er rapportert forbedring i utførelse av- og...

Les mer

Eldre utviklingshemmede sjeldnere på syk…

24-06-2016

Eldre utviklingshemmede sjeldnere på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning.–Vi undret oss hvorfor vi fant så få sykehusinnleggelser blant eldre personer med utviklingshemning, sier fagkonsulent Stine Skorpen i UA. Det...

Les mer

Utviklingshemmede i fengsel

17-06-2016

Utviklingshemmede i fengsel

NRK har de siste dagene hatt flere artikler og reportasjer om utviklingshemmede i norske fengsel og hvilke soningsforhold de lever under.Ola Flyum fra NRK har hatt ansvaret for dette arbeidet og den siste artikkelen handler om eks-torpedo Tony du finner lenker til flere artikler i saken eller samlet her.NAKU har også et...

Les mer

Guide til velferdsteknologi

08-06-2016

Guide til velferdsteknologi

Socialt Udviklingscenter SUS i Danmark har siden 2006 jobbet med velferdsteknologi og har nå laget en IT-bank hvor du kan finne ny teknologi, anmelde teknologi eller legge til teknologi. I IT-banken kan du bruke ulike filter for å begrense søket ditt og dermed få raskere resultater.  Det er også mulig å...

Les mer

Alt om oss, med oss

25-05-2016

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv.De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates.  Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter...

Les mer

Vernepleierportalen og tilretteleggere

13-05-2016

Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune).Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å...

Les mer

Vi er mennesker akkurat som dere

03-05-2016

Vi er mennesker akkurat som dere

Malou Christensen er en 23 år gammel dansk jente som skriver akkurat dette på bloggen sin.Hun har blitt mobbet og blir det fortsatt, noe hun forteller åpent om.Hun utforderer mobberne og spør de om hvorfor de mobber henne. La dette være et godt eksempel på hvordan vi kan få "trollet"...

Les mer

Ukens refleksjonsoppgave

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4…

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

       Hva gjør du når pasienten trekker tilbake sitt samtykke ?  

Les mer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4…

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

     Hva vil det si å ha medbestemmelsesrett i spørsmål om helsehjelp?  

Les mer

Ukens hjemmeside

Handicapkonventionen.dk

Handicapkonventionen.dk

  På denne siden finner du mye spennende i...

Les mer

Forebygge overgrep

Forebygge overgrep

Forebygge seksuelle overgrep mot mennesker med h...

Les mer

God adgang

God adgang

  Denne siden forteller dansker   ...

Les mer

Nyhetsbrev-Budbringeren

Meld deg på. Skriv inn ditt navn og e-post
Budbringeren kommer ut en gang i måneden